Projektantonline.sk

ProjektantOnline.sk

Snažím sa zastrešiť kompletný projekt. Keď si neviem rady, tak sa obrátim na tím kamarátov, tiež inžinierov a architektov s rôznymi autorizáciami, v zložení: projektant, architekt, HIP – hlavný inžinier projektu, statik, stavebný dozor, profesisti na elektrinu, zdravotechnika, plyn, klimatizácia, vykurovanie, tepelnotechnik, požiarnik a iné…

ProjektantOnline.sk

Čo robím:

snažím sa pokryť všetky oblasti projektov, od DUR dokumentácia pre územné rozhodnutie, DSP dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačná dokumentácia a výkaz výmer / rozpočet, architektonická štúdia, interiérový dizajn, vizualizácia,…

 

 

– projekty domov, úpravy katalógových projektov, montovaný dom, mobilný dom, rekonštrukcie, prístavba, nadtstavba, podkrovie, strecha

– projekt na dotácie napr. obnovdom.sk (väčšinou na zateplenie, výmena okien, výmena kotla ako zdroja vykurovania atd..) na zníženie energetickej náročnosti budov a stým súvisiace energetické hodnotenie, tepelnotechnické posúdenie, obytné podkrovie, strechy,…

– bytové domy, administratívne budovy, kancelárie, športové haly, výrobné priestory, predajné priestory

– samostatne stojaca garáž, dvojgaráž, oporný múr, altánok, pivnica, plot,

– inžinierske siete – prípojka plynu, prípojka vody, elektrická prípojka, septik / žumpa, kanalizácia, studňa, ČOV – čistička odpadových vôd

– kompletné rekonštrukcie – návrh dispozície (kuchyňa s obývačkou, spálňa, detská izba, pracovňa, izba pre hosťa, návrh kúpeľne)

– územia, parkoviská, orientácia domu na základe svetových strán a osadenie nehnuteľnosti na parcelu, pozemok, kontrola ochranného pásma z katastrálnej mapy podľa katastra,

ProjektantOnline.sk

Služby:

Desiatky

Dokončených projektov

Desiatky

spokojných klientov

17+

Rokov skúsenosti

Inžiniering

vybavenie stavebného povolenia a obehanie úradov a autorít (ZSE, ZSDIS, SSE, VSE, SPP, krajský pamiatkový úrad, vodárenská spoločnosť, správcov sietí, súhlas majiteľa susednej parcely a všetkých účastníkov územného / stavebného konania ak je potrebný.

 

Stavebný dozor

K stavebnému povoleniu, ale j ku kolaudácii, dohliadne na technologický postup a dodržanie rozpočtu, harmonogramu a konečného termínu výstavby

ProjektantOnline.sk

CENA

Cena samozrejme záleží od druhu projektovej dokumentácie (na stavebné povolenie, ohlásenie stavby, alebo projekt skutočného vyhotovenia už existujúcej stavby, prípadne k dodatočnej kolaudácii) a samotnej stavby (rodinný dom, garáž, prístrešok).

 

 orientačná cena za projekt pre stavebné povolenie rodinný dom do 100m2 je 1500€

projekt obsahuje:

architektonicko – konštrukčné rešenie: (technická správa, situácia, osadenie stavby na pozemok, základy, pôdorys, pohľady, typický rez, strecha)

projekt profesii (elektro, ZTI, voda, kanalizácia, kúrenie)

Energetické a tepelnotechnické posúdenie

 orientačná cena za projekt garáže – 250€, altánok/prístrešok – 200€

 orientačná cena za stavebný dozor k stavebnému povoleniu

pre RD – 150 €, garáž, prístrešok, drobné stavby – 40 €, prípojky – 35 €

stavebnydozoronline.sk

ProjektantOnline.sk

Kontakt

Kontaktné údaje
Lokalita
Partneri